2014: Het jaar van de waarheid | Verheijden Consult

2014: Het jaar van de waarheid

2014

De periode rond de jaarwisseling wordt gekenmerkt door vele terugblikken op het oude jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Er worden echt ongelooflijke uitspraken gedaan en analyses gemaakt. Vele tenenkrommend. Veel analyses gaan over de crisis. Zal het in 2014 beter gaan? Zal de crisis nu eindelijk over zijn?  Of deze is ook heel erg: “2014 wordt het jaar van de waarheid!” Het is compleet onzinnig je af te vragen of de crisis voorbij is. De enige vraag die nut heeft is: “Heb ik er nu eindelijk wat van geleerd?”

Wat is een crisis?

Een crisis is namelijk een geschenk en een gedwongen leermoment tegelijkertijd. Een crisis wordt vaak als probleem afgeschilderd, terwijl het juist de oplossing is!! Zolang je dat niet wilt zien, zal er niets veranderen. Dan houd je oud gedrag in stand.

Een crisis is een snelle en onverwachte correctie van scheefgegroeide overtuigingen.

Dit geldt voor elke crisis: de economische crisis, een burnout, echtscheiding, ziekte, enz. Een crisis probeert geforceerd een einde te maken aan wat eerder niet klopte. Een crisis is een opening naar een mooiere werkelijkheid. Een nieuw perspectief. Nieuwe inzichten.

In de actualiteiten tv-programma’s wordt er wat af geanalyseerd. Overal worden ‘deskundigen’ vandaan getoverd. Maar het uitsluitend analyseren van de crisis heeft totaal geen nut. Je schiet helemaal niets op met vragen als: “Wat kunnen we leren van de crisis?” Het heeft ook geen nut om deze crisis te vergelijken met andere.

Dit is het bewijs

Prachtig bewijs hiervoor is dat we in onze economische groei achterlopen bij andere landen om ons heen. Dat komt heel simpel door ons zogenaamde ‘poldermodel’. We blijven maar ouwehoeren óver de crisis, óver wat er fout is gegaan, óver wat er zou moeten gebeuren, óver uitspraken van Marc Rutte, enz, enz.

De enige oplossing om uit een crisis te komen is dat JIJ het NU anders gaat doen.

Dat je NU stopt met gedrag dat blijkbaar niet werkt. Dat je NU gaat doen wat wél werkt. Dat je NU in beweging komt. Accepteren dat er voldoende signalen zijn dat het niet goed gaat en het vanaf NU anders DOEN.

Misschien valt het je op dat ik niet schrijf ‘we’, maar ‘je’. DOEN heeft namelijk alles te maken met je eigen verantwoordelijk nemen. Dat betekent onder andere dat je stopt met wachten op anderen. Stopt met anderen de schuld geven. Stopt met bang zijn voor buitenlanders. Stopt met ruzie maken met de mensen van wie je houdt.

Wat je dan wél moet doen?

Dat weet ik ook niet. Ik heet Jos en geen God. (ps. ik weet wél welke stappen je kunt zetten om daar te komen). Wat ik zeker weet is dat jij zélf weet wat je het best kunt doen. De enige die weet wat voor jou het beste is, dat ben je zelf. De enige die de volledige verantwoordelijkheid kan nemen voor jouw gedrag, dat ben je zelf. Jij bent de enige die dit kan doen.

Je hoeft het echter niet alléén te doen. Sterker nog: Alléén kom je er niet uit. Je hebt altijd de hulp van anderen nodig. Dat komt omdat we mensen zijn. We zijn slechts mens, omdat we onder de mensen zijn. Het sociale contact is een van onze belangrijkste levensaders.

Je eigen gedrag is een geoonte

Bovendien ben je zó gewend aan je eigen gedrag, dat je dit vaak niet meer herkent. Het is belangrijk om te spiegelen. Dit gaat het makkelijkst in het contact met andere mensen. Pas echter op voor mensen die weten wat voor jou het beste is. Geloof die NOOIT. Deze mensen projecteren hún situatie, hún beeld, hún ervaring op die van jou. Daar heb je niets aan.

Zoek mensen op die wérkelijke en oprechte interesse hebben in jóu. Mensen die interesse hebben in wie je werkelijk bent. Die bereid zijn om écht te luisteren. Je herkent deze mensen heel makkelijk: Je voelt je er namelijk veilig, vrij en gewaardeerd. Ja ze zijn er echt: Zet NU de stap en zoek ze maar op. Dan wordt 2014 het jaar van jóuw waarheid.


Gratis Webinar

Live Webinar

Gratis Webinar


Jos Verheijden:

"Ik wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doe ik via mijn coaching, webinars, vloggen, bloggen, interviews en documentaires".

Lees meer over Jos