Coachend leiderschap en leidinggeven

Coachend leiderschap en leidinggeven

Stel dat je coachend zou willen leidinggeven. Zou je dat durven? Mogelijk vind je dit een vreemde vraag. Maar denk maar eens goed na. Want wat betekent coachend leidinggeven nou eigenlijk? En wat heb je daar voor nodig?

De voorwaarde om coachend leiding te geven is dat je jouw zelf-leiderschap goed ontwikkeld hebt. Leiderschap is de voorwaarde voor effectief (al of niet coachend) leidinggeven. Leiderschap en leidinggeven zijn twee totaal verschillende begrippen!

Leiderschap is een kwaliteit. Dit is wie je van binnen bent. Hoe je in elkaar steekt.

Leidinggeven is wat je doet. Dat is gedrag. Een verzameling activiteiten.

Je mag er van uitgaan dat je alleen effectief bent als je dingen doet die écht bij je passen. Voor het uitzonderlijke geval dat je nog denkt dat je mensen voor de gek kunt houden met wat truckjes, dan denk ik dat je vooral jezelf voor de gek houdt.

Als je dit niet gelooft, zou je eens aan je medewerkers kunnen vragen hoe zij over je leiderschap denken. Als je dit nog niet durft, dan weet je het antwoord al! Dan is het de hoogste tijd om je leiderschap te ontwikkelen.

Aangezien we nu leven en de wereld er heel anders uitziet dan 20 jaar geleden, hoef je echt niet meer aan te komen met wat knullig directief leidinggeven. Of wat slimme verdeel-en-heers truckjes. Een beetje het 'baasje' uithangen heeft ook al geen nut meer.

Managers die nog in de ouderwetse volledig achterhaalde aanpak blijven hangen, zullen vooral zélf heel hard moeten werken. Medewerkers gaan afwachtend achterover hangen of ze zullen het spelletje meespelen. De toppers pakken hun biezen.

Zeker in tijden van crisis komt het aan op leiderschap. Bedrijven hebben leiders nodig met een visie, missie en een sterke identiteit. Leiders die weten wat ze willen en anderen daarin meekrijgen. Leiders die in staat zijn anderen te inspireren en motiveren.

Met een coachende stijl van leidinggeven zul je medewerkers het meest in hun kracht zetten. Coachen betekent dat je de tijd neemt voor mensen, dat je écht luistert en dat je de kwaliteiten van je medewerkers ontwikkelt.

Coachen is vooral een houding. Een attitude. Je kiest er als mens voor om te coachen. Omdat dit de enige manier is waarop je met medewerkers wilt omgaan. Overigens is dit ook de enige manier waarop jonge mensen leiding willen ontvangen.

Iedere leidinggevende, manager en ondernemer die coachend wil (gaan) leidinggeven, zal dus in eerste instantie aan zijn zelf-leiderschap moeten werken. Aan zijn eigen houding en attitude. Hij zal volledig in lijn met zichzelf moeten zijn.

Maar; stel dat je coachend wilt gaan leidinggeven en je gaat wat technieken leren. Maniertjes om mensen te laten doen wat jij wilt. Slimme vraagtechnieken oefenen. Zou dit helpen denk je? Ik denk het niet (weet dit eigenlijk wel zeker).

De enige manier om te groeien in coachend leiderschap is door je eigen persoonlijkheid, je zelf-leiderschap te ontwikkelen. Te groeien in personal alignment. De juiste vragen komen vanzelf wel.

Stel je bent nogal bazig en ongeduldig aangelegd. Je volgt een training coachend leidinggeven en je leert dat je mensen vragen moet stellen en ze zelf hun oplossingen moet laten bedenken. Stel dat je na een paar dagen terugkomt op het werk en er ligt een berg achterstand waar je U tegen zegt. Denk je nou werkelijk dat je dat coachend gaat oplossen? Nee hoor, dan doe je weer gewoon wat je altijd gedaan hebt. Alsof je nooit op training bent geweest!!

Maar stel nu dat je tijdens die training in je diepste wezen een hartsgrondige beslissing hebt genomen dat je het vanaf nu heel anders gaat aanpakken. Dat je vanaf nu je medewerkers gaat coachen. Dat je er helemaal klaar mee bent om overal achter aan te hollen en alles zelf te doen. Dat je er van doordrongen bent dat je op (de kwaliteiten van) je medewerkers kunt vertrouwen..... 

Bekijk de training Zelf-Leiderschap

 

Reacties (2)

  • anon

    Mijn team aansturen en een taakverdeling maken om dit werk te verdelen.

    dec 09, 2013
  • anon

    Het team verantwoordelijk maken aan de hand van resultaten en het team zelf aan de slag laten gaan met taakverdeling en inhoud. Uiteraard met de kaders die de organisatie stelt, maar vooral ook met een gezamenlijke visie van waaruit je werkt/wilt werken. Van daaruit kun je als manager coachen en faciliteren.

    dec 09, 2013
Jos Verheijden

Jos Verheijden:

"Het is mijn missie mensen te inspireren te werken en leven in vrijheid en overvloed. Effectief leren omgaan met onzekerheden en tegenslagen. Dat doe ik via training, coaching en mijn blog".

Lees meer over Jos

 

Zo krijg je
direct meer energie

De Gouden Vraag E-book

Download gratis jouw E-book