Kind van gescheiden ouders | Verheijden Consult

Kind van gescheiden ouders

Het valt me op dat er steeds meer -inmiddels volwassen- kinderen van gescheiden ouders in mijn trainingen en coaching zitten. Het lijkt alsof de problemen die deze mensen met zich meedragen steeds zwaarder worden. Het gaat nog steeds over perfectionisme, controlegedrag, overdreven loyaliteit, onverwerkte emoties en de balans kwijt zijn. Maar de onderliggende oorzaken zijn steeds traumatischer. En steeds meer veroorzaakt door de echtscheiding(-en) van de ouders.

Ik schrijf dit artikel vanuit de beleving van het inmiddels volwassen kind van gescheiden ouders. Het Systemisch Werken geeft hele duidelijke handvatten over de oorzaken van je huidige klachten en hoe je hiermee om kunt gaan.

Het kan gebeuren dat je ouders uit elkaar groeien omdat het niet meer klikt.

Soms kunnen je ouders er niet voor je zijn. Bijvoorbeeld door ziekte, trauma of conflicten. Soms omdat ze met de compleet verkeerde partner getrouwd zijn. Maar ook omdat ze niet geleerd hebben om de ouderlijke verantwoordelijkheid te nemen. Ouders doen soms vreemde dingen of lopen zomaar geheel onverwacht weg. Keren zich zelfs van je af. Sommige ouders zijn meer met zichzelf bezig, dan met hun kinderen.

Als kind kun je daar weinig mee. Je kunt het je ouders niet eens kwalijk nemen. Ook al zou je dat nog zo graag willen. Het uitgangspunt is dat iedereen (dus ook je ouders) altijd datgene doet wat op dat moment het beste is. Achteraf kun je daar spijt van hebben of een mening over vormen, maar dan heb je al weer nieuwe informatie. Achteraf is het makkelijk praten, maar op elk specifiek moment handel je met de kennis en middelen die je hebt.

Maar je kunt als kind wél heel veel last hebben van het gedrag van je ouders.

En dát mag je gerust benoemen. Dát stuk mag er zijn. Dat is heel iets anders dan het je ouders kwalijk nemen. Dat jij heel iets anders nodig had dan wat je gekregen hebt, dat is jouw persoonlijke stuk. Dat kan heel heftig aanvoelen en tot grote problemen lijden. Denk hierbij aan burnout, assertiviteitsproblemen, faalangst, destructief gedrag, gevoel van onveiligheid en onrechtvaardigheid. En nog veel meer.

Vanaf het moment dat je deze twee kanten los ziet van elkaar en ze wérkelijk accepteert, zul je heel snel terug in je kracht komen. Je zult de oplossing niet meer buiten jezelf, maar binnen jezelf zoeken. Je zult loskomen van het oude verlangen en terugkeren in het hier en nu. Dat betekent dat je jezelf weer terugvindt, dat je makkelijker in je eigen relatie zult staan én dat je een betere ouder voor je eigen kinderen zult zijn.

Ga terug naar je eigen plek

In het verleden ben je door de echtscheiding (of de situatie er omheen) van je plek af gegaan. Het kan zijn dat je gedwongen werd, maar meestal doe je dit zelf. Het heeft er mee te maken dat er in elk gezin een balans gecreëerd wordt. Je gaat van je plek af als je in je ouderlijk gezin gaat (ver-)zorgen, voor rechter gaat spelen, gaat bemiddelen, de verantwoordelijkheid overneemt, gaat verbinden. Het is echter de rol van je ouders om deze balans te creëren en in stand te houden. Ouders zijn de grote en kinderen zijn de kleine. Ouders geven en kinderen nemen aan.

De structuur die leert als je van je plek afgaat, neem je mee naar je volwassen leven. Je ervaart er nu de problemen van. De stap die je nu moet zetten is om weer terug te gaan in je eigen plek. Dat doe je door los te komen van de oude verstoringen in de balans. Te kiezen om er wél te zijn voor je eigen kinderen, zonder dat je je eigen trauma’s gaat overcompenseren. Het belangrijkst is dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven weer gaat nemen en kiest voor het leven in het NU.


Anderen vinden deze artikelen ook interessant

Gratis Webinar

Live Webinar

Gratis Webinar


Jos Verheijden:

"Ik wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doe ik via mijn coaching, webinars, vloggen, bloggen, interviews en documentaires".

Lees meer over Jos