Struisvogelpolitiek

Struisvogelpolitiek

Vorige week moest ik even wachten bij de kapper en maakte een grote fout: Ik zat me te vervelen en pakte onbewust de krant. De Telegraaf nog wel. Dus ik begon geheel onbedachtzaam te lezen en merkte eigenlijk pas na een vijftal minuten dat ik aardig depressief aan het worden was. Maar op de een of andere manier bleef ik doorgaan met lezen. Misschien is het depressief worden van kranten lezen een verslaving: Ik bleef immers doorlezen terwijl het niet goed voelde.

Gelukkig werd ik uit mijn destructieve krant-lees-trance getrokken door een bijzonder aardige kappersassistente die mijn haren alvast wilde wassen. Nou had ik gehoopt dat ze tegelijk mijn depressie zou wegwassen, maar dat lukte slechts gedeeltelijk. Mogelijk dat haar spontane lach daar debet aan was. Maar mogelijk had ze gewoon medelijden met mij: 'Hoe kan iemand nou zo stom zijn om de krant te lezen, het ook nog serieus te nemen en dan vervolgens depressief te worden?!' Och arme man. En ze waste heerlijk verder.

Daarna tijdens het knippen kon ik mijn verhaal kwijt aan mijn kapper. We zaten met een paar mannen naast elkaar en er ontstond een heftige maar verrassende discussie. Ik moest natuurlijk éérst even kwijt dat ik nogal depressief geworden was van het krantlezen en dat ik nu weer genoeg krant gezien had voor de komende vijf jaar. Maar mijn kapper kwam al snel tot de conclusie dat ik aan struisvogelpolitiek deed. Je kunt toch niet je kop in het zand steken voor alle ellende die er is! Je moet toch weten hoe het er economisch voorstaat! Je moet toch mee kunnen praten over het nieuws! Je moet toch weten welke stomme beslissingen politici nu weer genomen hebben!

Gelukkig had ik het ijzersterke argument dat journalisten slechts hun eigen interpretatie van de werkelijkheid geven en dat zo negatief mogelijk opschrijven. Ze zijn er blijkbaar nog steeds van overtuigd dat ze dan meer kranten verkopen. Mensen willen immers zo veel mogelijk ellende lezen. Dat is veel interessanter dan positief nieuws. Wie wil er nou weten dat er een baby-olifantje geboren is in de dierentuin van Timboektoe? Niemand toch! Nee dat denk ik ook niet. Daarom lees ik ook geen kranten. Nou ja; tenzij ik depressief wil worden en een spannende discussie bij de kapper wil hebben.

Toen mijn kapper klaar was, kreeg ik nog een warme groet van mijn buurman. Hij moest al die tijd wachten omdat hij zijn grijze haren liet verven. Ik weet niet of er een link ligt tussen grijze haren, het interpreteren van de werkelijkheid en het schrijven van nieuwsberichten in kranten. Feit was dat hij grijze haren kreeg. Zijn interpretatie was dat hij die niet mooi vond….. Oeps; Misschien was hij wel journalist en sta ik morgen in de krant. Voor mijn kapper maakte het niet meer uit. Waarschijnlijk dacht hij: “Als je haar maar goed zit”. En ieder ging zijn weg.

Lees verder over mijn training en coaching

 

Reacties (8)

 • anon

  Ja, zelf lees ik ook zelden tot nooit kranten, maar weer om andere redenen.
  Er is overigens een groot verschil tussen depressiviteit en somberheid.
  Interpretaties van anderen kunnen best heel interessant zijn, maar voor kwalitatieve journalistiek is het mijns inziens meer interessant dat feitenlijkheden worden weergegeven in een informatiestroom, en aan bepaalde informatie zou ik zomaar eens veel kunnen hebben. In mijn optiek is kwalitatieve informatieverstrekking, wat een middels een krant zeker kan, een waardevol gegeven.
  Prettige dag verder.

  jun 17, 2013
 • anon

  Zelf lees ik ook sporadisch een krant, je wordt er inderdaad somber van, het lijkt een en al ellende te zijn in de wereld. Ik zou dan wel weer graag een abonnement nemen op een krant waar voornamelijk positieve berichten in staan!

  jun 17, 2013
 • anon

  De krant is voor wie graag geniet van het leed van anderen. Het meeste zogenaamde nieuws heeft geen andere, en zeker geen informatieve, waarde.
  De krant zelf is het levende bewijs. Dagelijks kunnen we kennis nemen van dezelfde soort gruwelen, falen en domheden. Ondanks deze voortdurende herhaling blijken we er toch niets van te leren. En dat is ook niet de bedoeling. Anders zouden we de krant niet meer nodig hebben. Al is er niets nieuws onder de zon, de journalistiek blijft ons knippen en scheren...

  jun 17, 2013
 • anon

  misschien de telegraaf maar laten voor wat t is .......

  Gecentraliseerde Wereld Controle praktisch een feit
  DOOR PETER B. MEYER OP 15 JUNI 2013

  De dynamiek en het tempo voor de voltooiing van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) via gecentraliseerde controle van de mondiale politiek, bedrijfsleven, de bankwereld, militairen en media groeit met de dag en is nu ook merkbaar door de bekend geworden grootschalige spionage waarmee de bevolking wordt geconfronteerd. Wanneer een nieuwe maatregel van de verborgen agenda moet worden gerealiseerd, gebeurt iets dat de mensen laat schrikken, om daardoor de actie voor de implementatie van een nieuwe maatregel te rechtvaardigen. Het wordt hoe langer hoe meer de herhaling van het fascistische nazi-Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog. Dit is de nieuwe wereld die de wereldbevolking wacht, als het plan van de geheime Broederschap agenda volledig tot stand is gekomen.

  De Council on Foreign Relations (CFR), is in controle van de meeste nationale regeringen en de multinationals, ze willen één wereldregering bevorderen en dat bereiken d.m.v. de controle op de media, gesubsidieerde stichtingen, en het onderwijs, waardoor ze de belangrijkste dagelijkse beslissingen op importante sleutelposities controleren, domineren en aansturen, zij hebben de financiële macht, om de “Nieuwe Wereld Orde” te realiseren. De sleutel tot hun succes is dat ze feitelijk via alle internationale bankiers, het geldsysteem van elke natie controleren en manipuleren, terwijl ze het laten voorkomen dat het gecontroleerd wordt door de eigen overheid van het land.

  Als je in een redelijk “ontwikkelde” wereld wilt leven, geleid door één wereldregering van het intellectuele elite genootschap van globale bankiers, dan wordt je voor het verkrijgen van je informatie geadviseerd door te gaan met het volgen van de mainstream media. Maar indien je dat niet ambieert om in een wereld te leven die geleid wordt door een selecte coterie van de wereldwijde intellectuele-financiële elite, die de wereld zien als de ideale samenleving voor de toekomst van de mensheid, dan is het tijd om in actie te komen. Door te vechten tegen de stroom van verkeerde informatie en zo de gevaren van de ‘Nieuwe Wereld Orde’ bloot te leggen, teneinde een kritischer inzicht in hun ideologieën en daden te verkrijgen.

  Mensen hebben geen idee noch perceptie hoe ze steeds meer onderdrukt worden. Zij negeren liever de werkelijkheid door ontkenning van de waarheid die inmiddels werkelijkheid is geworden, nog liever vertellen ze elkaar door te zeggen dat ze de vrijheid van de mensen nooit zullen beperken door ons slaven van de elite te maken.

  De mensheid heeft reeds op grote schaal haar geest en verantwoordelijkheid weggegeven – het is beter de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan te beschouwen. Als we onze geest en verantwoordelijkheid weggeven, geven we onze vrijheid van leven weg. Als genoeg mensen dat doen, geven we de wereld weg, en dat is precies wat door de hele geschiedenis heen is gebeurd. We zijn nu in een fascistische maatschappij beland, zoals het geval was voor de Tweede Wereldoorlog. Toen waren het leiders zoals Benito Mussolini in Italië en Adolf Hitler in Duitsland die de staat belichaamden en onbetwistbare macht uitoefenden, en zo fascistische staten vormden. Nu gaat de geschiedenis zich herhalen, en binnenkort zal de wereld een fascistische samenleving zijn geworden. Het enige verschil is dat deze keer het een groep is – de elite – die de hele planeet manipuleren, door de globalisering van bedrijfsleven, bankwezen en de communicatie.

  Het primaire doel van deze controle is om de mensen onwetendheid te houden, angst voor terrorisme bij te brengen en oorlogen te voeren. Hun motto: Verdeel, heers en verover, en houdt de belangrijkste informatie geheim. Degenen die deze methoden hebben toegepast om de mensheid te controleren, voor duizenden jaren, zijn leden van dezelfde macht, en opereren volgens de regels van de langtermijn Broederschap Agenda, die nu het punt nadert van voltooiing.

  Dus, de mondiale fascistische staat is praktisch realiteit. Wordt wakker mensen – en zie dit als jullie laatste wake up call – om je te mobiliseren en te organiseren door te rebelleren tegen deze onrechtvaardigheid, en bedenk dat de echte macht nog steeds bij de velen van ons ligt, en niet bij de weinigen van de elite!

  Elk individu heeft oneindige kracht. De reden dat we worden gecontroleerd is niet omdat we de macht niet hebben om over ons eigen lot te beslissen, het is dat wij onze kracht weggegeven hebben. Als er iets gebeurt dat we niet leuk vinden, zoeken we bij iemand anders de schuld. Als er een probleem is, denken de mensen eerst wat ‘ze’ ertegen gaan doen.

  Maar bedenk dat zij in het geheim het probleem hebben gecreëerd, en reageren op de vraag van het publiek voor de invoering van een ‘oplossing’ van meer centralisatie van de macht, en zo ontstaat de erosie van je vrijheid. Als je meer macht wilt geven aan de politie, veiligheidsdiensten en het leger, is dat precies wat ze van het publiek willen horen, dan zorgen ze voor meer criminaliteit, meer geweld en meer terrorisme, opdat ze krijgen wat ze willen. Zodra mensen in angst verkeren dat ze worden aangevallen door terroristen, zullen ze eisen dat hun vrijheid ontnomen wordt, om hen te beschermen tegen waarin ze werden gemanipuleerd – ‘ANGST’. Zoals Benjamin Franklin ooit zo typisch zei: “Degenen die essentiële vrijheid opgeven om een beetje ‘tijdelijke’ veiligheid te kopen, verdienen noch vrijheid noch veiligheid.”

  De 9/11 vernietiging van de Twin Towers in New York in 2001, de opwarming van de aarde, zijn klassieke voorbeelden van dit soort manipulaties. Kortom het is de techniek van; ‘probleem – reactie – oplossing’. Maak het probleem, moedig de reactie aan dat er iets moet worden gedaan, om daarna de oplossing te geven, t.w. hun oplossing. Met andere woorden: Creëer chaos en dan biedt de manier aan om de orde te herstellen op verzoek van het volk.

  De massa’s worden gehoed en geregisseerd door emotionele en mentale controle. Dit is de enige manier waarop hun regels kunnen worden geïmplementeerd. Maar de elite kunnen fysiek geen miljarden mensen controleren, tenzij er een groot aantal mensen bij betrokken zijn. Dus fysieke controle van de wereldbevolking is onmogelijk. Maar als je op dat punt de manier waarop mensen denken en voelen kunt manipuleren en ze besluiten daarop te doen wat de elite willen, door de vraag om regelgeving te introduceren, eentje die ze juist zelf ingesteld willen hebben, dan wordt de deur wagenwijd opengezet voor Gecentraliseerde Global Controle. Door de mensen te laten geloven dat het hun eigen idee is. Bijgevolg wordt de menselijke geest beheerst.

  De vraag is niet hoeveel mensen er zijn waarvan de geest gecontroleerd wordt, maar van hoe weinigen niet. Wanneer je de nieuwsberichten in de media gelooft, en je door hun perceptie van het evenement laat beïnvloeden, dan wordt je geest bestuurd. Je antwoord moet zijn, je geest terug te nemen en voor je zelf te concluderen en te beslissen. De keuze van de interpretaties is van jou en niet van iemand anders. Vergeet niet dat ze altijd jouw geest willen hebben, want zodra ze die hebben, hebben ze jou. Dus houdt je geest onder alle omstandigheden objectief. Denk voor jezelf en sta niet toe dat anderen voor jou denken, en als we dat allemaal doen, kan hun agenda niet worden uitgevoerd en behouden wij onze vrijheid, het is zo simpel als dat. Kom nu in actie in het belang van onze kinderen, onze toekomstige generaties, en onszelf.

  Vergeet niet, dat de geheime agenda een samenzwering is van denkpatronen, van mensen en gebeurtenissen om ervoor te zorgen dat de plannen van de elite worden ingevoerd. Ze spannen samen om hun mensen op belangrijke machtposities te zetten, met de geheime strenge instructie om de agenda uit te voeren, door samenzwering en gebeurtenissen te realiseren, waarop het publiek om maatregelen van de agenda vraagt, om die dan in te voeren.

  Het is beangstigend, dat wij de wereld van grootschalige controle hebben genaderd waarover George Orwell in 1984 reeds schreef, zoals te zien is in de film ‘The Truman Show’. Onlangs hebben talrijke schandalen het volledige toezicht op burgers blootgelegd en aan de wereld getoond. Klokkenluiders berichtten hier al jaren over!

  Maar door te zeggen dat je gelijk had, zal je op de lange termijn niet verder helpen. Nu we weten dat je door de overheid afgeluisterd en bespioneerd wordt, door alles te registreren en te dupliceren van alles wat we online of via de telefoon doen, is het tijd om te beginnen met het nemen van tegenmaatregelen. Het is tijd om ons recht op privacy terug te nemen.

  Bekijk de sterke verklaring van Snowdon op deze video, het is zelfs nog een stuk gemakkelijker dan hij denkt om deze inbreuk op de beschaving te veranderen, doe zoals je hierboven hebt gelezen: Wees objectief en trek je eigen conclusie.

  Hoewel we niet bang behoeven te zijn dat Chinese tanks door onze straten rollen, vergis je niet; onze meest fundamentele rechten liggen onder vuur: journalisten worden onderzocht en zo nodig geschorst door overheidsfunctionaren voor het blootleggen van schandalen, nieuwe wetgeving bedoeld om onze privacy rechten af te zwakken, de NSA reageert alsof het niets meer dan een noodzaak was om terroristen te vangen en presenteren deze onthulling alsof ze de bevoegdheid hebben om jou te controleren.

  jun 17, 2013
 • anon

  Ik volg wel veel nieuws, maar ik stop daar een paar uur voordat ik naar bed ga mee: ik heb gemerkt dat ik anders slecht slaap.

  Het is inderdaad zo dat journalisten vooral slecht nieuws melden. Je zou echt "Het zijn net mensen" van Joris Luyendijk (journalist) moeten lezen, waarin hij laat zien hoe journalisten, het systeem van de massa-media en de lezers zelf hun eigen filters toevoegen aan de nieuwsvoorziening. Daarnaast zit het boek vol met andere interessante (en soms hilarische) observaties.

  Toch ben ik het niet met je eens dat je het nieuws dan maar beter niet kan volgen. Je moet toch weten hoe de wereld in elkaar zit om goede keuzes te kunnen maken? Als het gaat om de wereldpolitiek dan denk je misschien alleen aan je keuzes in het stemhokje, maar het gaat ook over welke producten je wel/niet koopt, waar je wel/niet gaat werken, in welk land je kiest te wonen, en dan heb ik het nog niet eens over de meer activistische deelname aan de maatschappij.

  De vraag is hoe je geïnformeerd kunt blijven zonder depressief te worden. Volgens mij is het probleem vooral dat
  * nieuws overwegend negatief is (terwijl (en juist doordat) de werkelijkheid overwegend positief is)
  * veel nieuws gaat over grote dingen en dingen die ver weg zijn, waar je (op het eerste gezicht) niets aan kunt doen
  Ik ben geen psycholoog, maar dat kijkt me een aardig recept voor depressie: een (ingebeelde) werkelijkheid die vol ellende is waar je niets aan kunt veranderen.

  Ik heb geen compleet antwoord. Wel wat ideeën:
  * wees kritisch op het nieuws, denk na en probeer ook te zien wat er niet gezegd wordt, maar wat wel waar moet zijn (inclusief positieve dingen).
  * ik heb het uitgangspunt dat elk probleem een oplossing heeft. Als iets geen oplossing heeft, dan is het misschien helemaal geen probleem. Iets is alleen "slecht" als het in contrast staat tot iets anders dat "goed" is.
  * je kunt niet alle wereldproblemen in je eentje oplossen, maar dat hoeft ook niet: pak gewoon een klein stukje wat voor jou te behappen is. Er zijn genoeg mensen om aan de andere problemen te werken, dus die andere dingen kan je alvast loslaten.

  Volgens mij is het wel belangrijk om een stukje te pakken om aan te werken: als je helemaal niets oppakt wordt je leven "zinloos". Alleen: als je te veel hooi op je vork neemt, dan bereik je ook niets.

  Wat denk jij ervan, Jos?

  jun 17, 2013
 • anon

  Helemaal eens met wat er geschreven is.
  Toevoeging: nieuws is noodzakelijk in het communicatieve tijdperk waarin we momenteel leven. Echter je bepaalt zelf in hoeverre je het nieuws jou laat beïnvloeden. Met name ben alert op wat er NIET staat..............
  Neem het dus voor kennisgeving aan ( en doe er wel / niet iets mee....)

  aug 11, 2013
 • anon

  Ik lees slechts af en toe de krant en kan er niet altijd vrolijk van worden. Ik heb geleerd om 'm te scannen, het grote en voor mij interessante nieuws eruit te halen en het verder te laten voor wat het is. Ik wil toch wel graag een beetje, in grote lijnen weten wat er gaande is in de wereld want ik denk dat alles toch zijn weerslag heeft op de omgeving. Een oorlog in Iran of een dergelijk land raakt mij persoonlijk niet maar heeft mondiaal wel invloed op de handel en wandel van veel mensen. De wereld is er alleen maar kleiner op geworden uiteindelijk.

  De krant wordt geschreven door journalisten die het verhaal kleuren door hun kijk op de wereld en negatief nieuws wordt gretiger geconsumeerd dan positief nieuws, dat hebben proeven met positieve kranten al uitgewezen. De krant moet verkocht worden dus staat er negatief nieuws in, zo simpel is het.

  Big Brother is watching us al lang al en het is alleen maar goed om te zien dat er steeds meer aan het licht komt over dit soort duistere praktijken. En ja, we hebben zelf de keus en de macht om mee te gaan in wat ons voorgeschoteld wordt of om het af te wijzen. Ik zou zeggen, lees kritisch, neem sommige dingen voor kennisgeving aan, probeer de andere kant van het verhaal te onderzoeken als het je interesseert maar slik niet alles voor zoete koek. Gelukkig biedt internet plaats aan kritische mensen die tegengas bieden aan het medium krant en de 'waarheid' die de krant vertegenwoordigt. Doe er je voordeel mee.

  Opmerkelijk overigens dat de overige reacties van mannen zijn....

  jun 18, 2013
 • anon

  Nieuws is terugkoppeling op een gebeurtenis.
  Bijna altijd een gebeurtenis waar je niet direct bij betrokken bent of bent geweest.
  Het verandert dus niet je leven, maar wel je kijk erop.
  Het beïnvloedt ( slechts een heel kort moment ) ons leven en raakt ons (kort) emotioneel.
  Hier moet je mee leren omgaan.
  Neem het niet al te serieus, sta er niet te lang bij stil, laat je niet bang maken en zoek naar de positieve kanten ervan.
  Het leven is zo iets unieks dat je verplicht bent om dit unieke dagelijks te vieren.
  Nieuws is niet meer weg te denken maar laat het niet je stemming bederven.
  Er blijven teveel mooie dingen over om wel positief over te praten.

  aug 11, 2013
Jos Verheijden

Jos Verheijden:

"Het is mijn missie mensen te inspireren te werken en leven in vrijheid en overvloed. Effectief leren omgaan met onzekerheden en tegenslagen. Dat doe ik via training, coaching en mijn blog".

Lees meer over Jos

 

Zo krijg je
direct meer energie

De Gouden Vraag E-book

Download gratis jouw E-book