Veranderen van leider | Verheijden Consult

Veranderen van leider

Veranderen van leider

Je menszijn wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen in je directe omgeving. In de eerste paar jaar van je leven spiegel je jezelf 100% aan de mensen om je heen. Meestal zijn dit je ouders en familie. Tegelijk ontwikkel je jouw talent om sociale situaties in te schatten en daar op te reageren. Je leert je te verbinden met je omgeving en je daarbij veilig te voelen. Nabijheid en afstand te ervaren. Goedkeuring en afkeuring te voelen.

Als je op volwassen leeftijd geconfronteerd wordt met veranderingen, dan doe je hetzelfde als wat je als baby geleerd hebt. Je spiegelt je aan de mensen om je heen en je past je aan om je veilig te voelen. Wat je niet in de gaten hebt is dat je vaak mensen volgt die ook maar wat doen.

Daar komt de metafoor vandaan dat de ene drenkeling zich vastgrijpt aan de andere drenkeling in de hoop dat het een reddingsboei is. Dan verdrinken ze beide. Als volwassene zou je het verschil al moeten weten. De vraag die je jezelf kunt stellen is:

Wie of wat volg ik nou eigenlijk?

Misschien volg je wel een ‘groep’ zonder jezelf af te vragen of die wel de juiste richting op gaat. Misschien probeer je jezelf veilig te voelen, terwijl je feitelijk je diepste angst probeert te vermijden. Misschien volg je wel een ‘leider’ zonder je af te vragen of die alleen op eigen gewin gericht is.

Bij veranderingen kun je de groep volgen die een nieuwe weg inslaat. Of je kunt de groep volgen die alles bij het oude wil laten. Als je roept dat je geen groepen volgt, dan volg je de groep die dit roept. Je volgt áltijd een groep. Daar ben je mens voor!! De vraag is slechts wélke groep je volgt.

Welke leider wil jij volgen?

Bij veranderingen is het slim om te onderzoeken achter welke leider een groep aan loopt. Met ‘leider’ bedoel ik: een persoon, stroming, angst, theorie, marktontwikkeling, missie of visie. Is de ‘leider’ een visionair of een slaapkop? Is hij op de toekomst gericht of op het verleden? Is hij gericht op voordelen of het vermijden van nadelen?

Bij alles wat je beoordeelt speelt jouw ‘referentiekader’ een belangrijke rol. Jouw referentiekader is hoe je voor jezelf beoordeelt of iets klopt of niet. Heb je een intern of een extern referentiekader? Met andere woorden: beoordeel je veranderingen op wat jij er zélf van vindt, of op basis van wat anderen vinden?

Welk referentiekader volg je?

Jouw referentiekader is je ‘interne leider’. Je interne leider beoordeelt veranderingen die door anderen (groepen of leiders) voorgesteld worden. Alleen jouw interne leider weet wat goed is voor jóu. Mijn tip is om heel helder te maken hoe je interne leider functioneert en er dan trouw aan te blijven.


Gratis Live Webinar

Live Webinar

Gratis Live Webinar


Jos Verheijden:

"Ik wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doe ik via mijn coaching, webinars, vloggen, bloggen, interviews en documentaires".

Lees meer over Jos