Verandermanagement | Verheijden Consult

Verandermanagement

Verandermanagement

Bij de term verandermanagement denk je meestal aan het managen van een verandering. Vaak wordt vergeten dat het veranderen van het management misschien wel belangrijker is. Het idee dat er iets moet veranderen komt meestal voort uit een overtuiging dat het nodig of wenselijk is. Je hebt vastgesteld dat wat je doet niet meer past bij wat er is. Blijkbaar was je onvoldoende verbonden en heb je onvoldoende meebewogen. Je wilt dit corrigeren zodat je weer in de pas loopt met wat het beste bij past.

Het managen van veranderingen

Als je in flow bent, beweeg je vanzelf mee met wat er is. Dan hoef je veranderingen niet te managen. Als je automatisch meebeweegt met alle veranderingen is er immers geen noodzaak om bij te sturen. Dit is natuurlijk de meest ideale situatie. Maar we zijn ménsen, dus helemaal perfect zal het nooit gaan.

Als we veranderingen niet effectief managen zullen we in een crisis belanden. Dan hebben we het over een burnout, faillissement of vechtscheiding. Dan heb je een ouderwetse verandermanager nodig die knopen doorhakt, beslissingen afdwingt en forse correcties doorvoert.

De clou is om vroegtijdig waar te nemen dat er een afwijking ontstaat en dan direct bij te sturen. Dan hoef je slechts kleine stapjes te zetten en blijf je het meest trouw aan jezelf en je gevoel. Dan blijf je het meest in flow. We weten allemaal dat dit het beste is. Toch?!

Veranderen van het management

De vraag is waarom we zo bang zijn om te veranderen. We passen ons immers constánt aan omstandigheden aan. Dus waarom zijn sommige veranderingen dan zo beangstigend? Wat zorgt er voor dat we niet veranderen, terwijl we heel goed weten dat we het wél moeten doen?

Bij normale veranderingen neem je steeds kleine beslissingen. Bij grote veranderingen neem je een belangrijke beslissing. Belangrijke beslissingen zijn gebaseerd op het vermijden van onze diepste angst. Ons onderbewuste is vooral gericht op het herkennen en vermijden van gevaar.

Deze diepste angst heeft meestal met het verlies aan zekerheid te maken. Je diepste angst weerhoudt je ervan om veranderingen door te voeren waarvan je niet zeker weet wat het resultaat zal zijn. Dat geldt dus voor alle grote veranderingen!

Wat doet angst met je?

Vanwege deze angst houd je zelfs vast aan een zeer onprettige situaties. Je weet op cognitief niveau wel dat je iets moet doen, maar je onderbewuste weerhoudt je ervan. Je hebt een ‘interne manager’ nodig die in eerste instantie vooral je gevoel van onzekerheid wegneemt.

Als je op onbewust niveau de zekerheid hebt dat het goed zal gaan, kun je jezelf weer richten op veranderingen die je leuk vindt. Dan zet je stappen omdat je het leuk vindt. Dan ben je weer in flow en beweeg je soepel met alle veranderingen mee. Dus óók met de grote!


Gratis Webinar

Live Webinar

Gratis Webinar


Jos Verheijden:

"Ik wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doe ik via mijn coaching, webinars, vloggen, bloggen, interviews en documentaires".

Lees meer over Jos