Verheijden Consult vindt de bescherming van uw gegevens, als cliënt en als bezoeker van onze websites, van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Verheijden Consult zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens van u te verzamelen dan voor uw informatieaanvraag of voor het opstarten of uitvoeren van trajecten nodig is. Deze gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan andere organisaties of personen.

Verheijden Consult maakt tijdens (coachings-)gesprekken en in trainingen aantekeningen en notities, die deels op harde schijf en deels in papieren dossiers bewaard worden. Deze gegevens mogen slechts op functionele gronden en alleen door de betrokken coaches cq trainers worden ingezien en besproken.

Verheijden Consult verstrekt aan de opdrachtgever of andere relaties van de cliënt alleen inhoudelijke informatie als de cliënt daar nadrukkelijk mee instemt.

Verheijden Consult maakt op haar internetsites zelf geen gebruik van cookies. Plugins als YouTube doen dat wel. We gebruiken analyse software van Google om het algemene klikgedrag van bezoekers te meten. Er is geen koppeling met persoonlijke gegevens mogelijk.

Verheijden Consult verzamelt bij het invullen van testen en formulieren op onze websites alleen de persoonlijke gegevens die u zelf ingevoerd heeft. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat bij het formulier vermeld staat. Deze gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven.

Verheijden Consult behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Verheijden Consult is graag bereid om eventuele vragen over dit privacy statement te beantwoorden. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. In alle gevallen gelden onze Algemene Voorwaarden ›